Hem

Foto och recept: Dietistgastronomen Ulrica AB

Matglädje


Matglädje kan beskrivas som  en kombination av vackra råvaror, god tillagning, kreativ sammansättning där din sinnesupplevelse både visuellt och smakmässigt ger en nyfikenhet och glädje inför nästa tugga. Detta ihop med en inramning av färger som möts på bordet till en social sammankomst.  När vi möter varandra under måltiden blir det ett sätt att kommunicera i det som är livet.

Gastronomi     

Gastronomi, av grekiskans gastros "mage", är kunskapen om sambandet mellan mat och kultur. En gastronom är en person som är intresserad av mat och är expert på ämnet. Gastronomi är läran om kokkonsten och ger insikt och kunnande i matkombinationer, konsistenser, strukturer, texturer, råvaror, ursprung, smaker och tillagning.  Detta ofta i kombination med dryck.     

Nutrition

Nutrition är  matens innehåll och sammansättning för hälsa och för påverkan av  olika sjukdomstillstånd. Kunskap om näringsämnen som energigivare, vitaminer, mineraler  etc. och hur dessa fungerar så väl hos frisk som sjuk individ. Inom sjukvården används begreppet nutrition som en viktig del i att säkerställa och tillgodose en persons energi- och näringsbehov för god hälsa.